Tagalog captions

100+ Tagalog captions

|

100+ Tagalog captions

 • Ang bawat salita, isang talaarawan ng puso.
 • Tagalog: ang musika ng aking kaluluwa.
 • Isalin ang iyong mga pangarap sa mga titik ng Tagalog.
 • Ang bawat salita, isang pinto patungo sa puso.
 • Salamin ng kultura: Tagalog ang aking boses.
 • Tagalog: sandata ng pagnanais, sandigan ng pag-asa.
 • Magpakalakas at magsalita nang may tapang, sa wikang Tagalog, ang ating pinagmulan.
 • Tagalog: tanging wika ng pagsinta at paglalakbay.
 • Isang bulaklak ng kaharian, ang bawat salitang Tagalog.
 • Salimbay ng mga pangarap, tinig ng ating lahi: Tagalog.
 • Tagalog: ang bawat titik, isang patak ng emosyon.
 • Wikang Tagalog, tila awit ng kaluluwa.
 • Tagalog: ang pag-ibig na hindi matatawaran.
 • Isang tula, isang halik, sa wikang Tagalog, walang kasing tamis.
 • Ang bawat titik, kumikislap na bituin sa gabi.
 • Tagalog: ang himig ng kasaysayan, tinig ng pagbabago.
 • Isang tawag ng puso, tinig ng pag-asa: Tagalog.
 • Ang bawat salita, hiblang kwento ng ating karanasan.
 • Tagalog: ang lihim na sagot sa mga misteryo ng puso.
 • Wikang Tagalog, tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap.
 • Tagalog: ang himig ng ating mga ninuno, patuloy na tumutugtog sa ating mga puso.
 • Salita ng pag-asa, alab ng pagmamahal: Tagalog.
 • Tagalog: ang wika ng pagnanais at pangarap.
 • Bawat titik, isang galaw ng damdamin: Tagalog.
 • Tagalog: ang sagisag ng ating pagkakakilanlan, diwa ng ating bansa.
 • Isang pahina ng kasaysayan, isang himig ng Tagalog.
 • Wikang Tagalog, bunga ng sigaw ng kaluluwa.
 • Tagalog: ang gintong tanikala ng ating pagkakaisa.
 • Ang bawat salita, isang bughaw na langit ng kaisipan.
 • Tagalog: ang salamin ng ating kultura, ang yaman ng ating puso.
 • Salitang sumisibol, kagubatan ng kahulugan: Tagalog.
 • Wikang Tagalog, tila palarong sumasayaw sa dila.
 • Ang bawat titik, himig ng pag-asa sa gitna ng dilim.
 • Tagalog: ang himig ng puso, tinig ng kaluluwa.
 • Tagalog: ang huni ng kalikasan, awit ng bayan.
 • Bawat salita, isang pangarap na sumasalamin sa mga bituin.
 • Wikang Tagalog, kandado ng mga lihim, susi ng mga pangarap.
 • Tagalog: ang daang tinatahak ng ating mga pangarap.
 • Ang bawat titik, musika ng pag-ibig at pag-asa.
 • Tagalog: ang simoy ng hangin, halimuyak ng kultura.

Another Tagalog captions

 • Tagalog: ang tinig ng pag-asa, sigaw ng kalayaan.
 • Salitang Tagalog, himig ng pag-ibig sa bawat titik.
 • Ang bawat titik, patak ng kasaysayan sa aming mga puso.
 • Tagalog: ang tahanan ng mga saloobin at pangarap.
 • Wikang Tagalog, tulay ng mga pangarap, gabay sa bawat hakbang.
 • Isang himig, isang wika, isang bansa: Tagalog.
 • Tagalog: ang sinag ng araw, init ng pagmamahal.
 • Salitang sumasayaw, himig na nagpapakita ng kahulugan: Tagalog.
 • Tagalog: ang musika ng puso, tinig ng pag-asa.
 • Ang bawat salita, hugis ng ating mga pangarap.
 • Tagalog: ang lihim na wika ng kaluluwa, awit ng puso.
 • Wikang Tagalog, tanglaw sa madilim na kaharian ng kamalayan.
 • Tagalog: ang patak ng ulan, himig ng pagnanais.
 • Bawat titik, isang alamat ng katapatan at pagmamahal: Tagalog.
 • Tagalog: ang tahanan ng mga panalangin, punong-kahoy ng pangarap.
 • Wikang Tagalog, kaharian ng mga pangarap at pagnanais.
 • Tagalog: ang alon ng karagatan, galaw ng aming puso.
 • Salitang umuusbong, bulaklak ng kaisipan: Tagalog.
 • Tagalog: ang halimuyak ng kabayanihan, himig ng kalayaan.
 • Isang bansa, isang wika, isang puso: Tagalog.
 • Ang sarap ng bawat salita sa wika nating Tagalog.
 • Isa sa mga yaman ng Pilipinas ay ang wikang Tagalog.
 • Ang Tagalog ay tatak ng ating pagkakakilanlan.
 • Walang kapantay ang kagandahan ng wikang Tagalog.
 • Tagalog: diwa at puso ng bawat Pilipino.
 • Bawat salitang Tagalog, may kwento at sigla.
 • Ang bawat salita’y tala ng ating kasaysayan sa Tagalog.
 • Tagalog: himig ng puso, alay sa bayan.
 • May ningning ang bawat salitang Tagalog sa aking puso.
 • Tagalog: musika ng ating puso’t isipan.
 • Sa Tagalog, bawat salita ay katha ng pag-ibig.
 • Tagalog: tahanan ng mga pangarap at pangako.
 • Ang ganda ng wikang Tagalog, kayamanan ng ating bansa.
 • Tagalog: tanging wika ng pagmamahal at pagkakaisa.
 • Tagalog: tugtugin ng kaluluwa, himig ng bayan.
 • Walang katulad ang kahulugan ng bawat salita sa Tagalog.
 • Ang Tagalog ay alamat ng kasarinlan at kagitingan.
 • Tagalog: simbolo ng tapang at pag-asa.
 • Isang indak ng puso, isang tinig ng Tagalog.
 • Tagalog: di matatawaran ang halaga sa puso’t isipan.

Getting over with Tagalog captions

 • Ang mga salitang Tagalog, musika sa puso.
 • Sa gitna ng gabi, nagsasalita ang mga bituin sa Tagalog.
 • Tagalog: Tinig ng puso, alab ng damdamin.
 • Ang sarap mabuhay sa mundong Tagalog.
 • Hiraya sa Tagalog: sagisag ng ating kultura.
 • Sa bawat salita, buhay ang kultura ng Tagalog.
 • Tagalog: wikang sumasalamin sa kagandahan ng Pilipinas.
 • May himig ang bawat kumpas ng wika ng Tagalog.
 • Tagalog: tahanan ng mga pusong puno ng pag-ibig.
 • Alab ng diwa, sigla ng salita sa Tagalog.
 • Walang katumbas ang kasaysayan ng mga titik ng Tagalog.
 • Ang ganda ng buhay sa silong ng wika ng Tagalog.
 • Tagalog: tula ng bayan, awit ng puso.
 • Halina’t magdiwang sa lundayang Tagalog.
 • Ang bawat tuldok at kumpas, sumasalamin sa pagkatao ng Tagalog.
 • Tagalog: yaman ng ating pambansang kultura.
 • May ningning ang bawat titik sa wikang Tagalog.
 • Tagalog: dito nababalot ang ating puso’t isipan.
 • Kislap ng wika, ningning ng puso sa Tagalog.
 • Tagalog: paalala ng ating pinagmulan, gabay sa hinaharap.

Hit me up on socials :

Leave a Comment